Fosforgranaat onschadelijk gemaakt

Tijdens de werkzaamheden is op de kwe...

 

>> Bekijk hier de detailkaarten

 

>> Download hier 'Buitendijks'

 


Naam:

E-mail:

front_fotos
Klikl hier voor de fotogalerij

front_voortgang
Klik hier naar de voortgang in de tijd

foto1.jpg satelliet_wadden_zoom.jpg

Wat zijn kwelders?

Kwelders liggen achter de zeedijk. Het zijn begroeide, zoute of brakke gebieden. Twee keer per dag overspoelt de zee grote delen van de kwelders. Bij een flinke storm verdwijnt zelfs het hele landschap tijdelijk onder water.

Overstroming door de zee maakt de kwelders zo bijzonder. Daardoor groeien er planten en leven er dieren die ergens anders niet zouden overleven. Dat maakt de kwelders niet alleen bijzonder, het maakt ze uniek.

De zee zorgt er ook voor dat de kwelders uit verschillende zones bestaan. Een kwelder begint als pionierzone: door afzetting van slib neemt de hoogte van het wad toe. Als het wad hoog genoeg is, beginnen spontaan Engels slijkgras en zeekraal te groeien. Door opslibbing verandert de pionierzone in een lage, midden en hoge kwelder. De meeste oude boerenkwelders direct aan de zeedijk zijn middenkwelder of hoge kwelder. Wanneer de pionierzone via een middenkwelder verandert in een hoge kwelder verandert de vegetatie mee. Het mooie is: dat doet de natuur helemaal zelf.

Maar als we de natuur volledig haar gang laten gaan, worden kwetsbare planten overwoekerd. En daardoor verdwijnen zeldzame diersoorten van de kwelders. Om de biodiversiteit te behouden moeten de verschillende kwelderzones in stand blijven. Zodat een uniek en gevarieerd leefgebied blijft bestaan. Dat is precies waar Kwelderherstel Groningen aan werkt.

Meer weten over kwelders? Kijk op www.kwelders.nl.